ဖတ္ၾကည့္ပါ....(သင့္အတြက္တစ္စံုတစ္ခုေတာ ့ရမွာပါ)

.
တစ္ေယာက္အျပစ္တစ္ေယာက္တင္...
တစ္ေယာက္အသက္တစ္ေယာက္မငဲ႔...
အသက္ေတြ..အသက္ေတြ...
စေတးတဲ႔ဒီေတာဒီေတာင္ဒီေရဒီေျမမလွ..
ဒီသဘာဝေတြလည္း..
ယမ္းေငြ႔ေတြထဲ..
မြန္းၾကပ္ေနဆဲ....
ရာစုေတြထဲနစ္မြန္းေစခဲ႔တာလည္း..
ၾကာခဲ႔ပါျပီ..ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္..။
ေသသူ သတ္သူ ...
ေသြးရင္းတူေတြသတ္တဲ႔ပြဲမွာ
ဘယ္သူ႔ဘတ္ကလတ္ခုပ္လတ္ဝါး..
ငါတို႔အားေပးရမလည္း...အေမာင္မ်ုိးခ်စ္။
ဘယ္ဘတ္ကေသေသ..
ေသသူတိုင္းဟာ ငါေသြးသားေတြပါ...အေမာင္မ်ဳိးခ်စ္..။
ေတာ္ၾကပါေတာ႔....
၇ပ္စမ္းပါေတာ႔...
တို႔ေတြေသြးစီး
ေခ်ာင္းၾကီးလည္းျဖစ္ေ၇ာ႔ျပီ...အေမာင္မ်ဳိးခ်စ္။
ဝါဒအစြဲ ၊ ဂုိဏ္းခြဲအလံထူ..
သူတစ္မ်ဳိးငါတမ်ဳိးနဲ႔...
ငါတို႔အမ်ဳိးေတြပဲ ဆုံးပါးရတယ္..ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္..။
ညီညႊတ္တရား မုဒိတာပြားလို႔..
တစ္ေယာက္လက္ တစ္ေယာက္ဆြဲ....
တစ္ေယာက္လဲမူတစ္ေယာက္ထူ...
ညွာတာေဖးမေမတၱာမွ်လို႔
တို႔ေ၇တို႔ေျမ အလွေတြေဝၾက ေစဦး ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္..။
ေခတ္အဆက္ပ်က္ယြင္း...
စစ္ရဲ ႔ဖိနပ္သံေတြေပ်ာက္စမွာ..
မာန္္မာနေတြခဏထားလို႔...
တို႔ရဲ႔ေျမပုံအလွတို႔နိုင္ငံေလး...
.ျငိမ္းေအးပါေစဦး..
ေအးခ်မ္းပါေစဦး....

0 comments: