လွပတဲ႔ အနာဂတ္ကို မၾကိဳခ်င္တဲ႔သူရွိပါမလား

အနာဂတ္ကေရာ လွပဖို႔ဆိုတာ ေသခ်ာပါမလား

တေနေန႔ေတာ႔

အဲဒီတေနေန႔ ဆိုတဲ႔ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔

ဒို႔ခုထိ ရွင္သန္ေနတုန္းပါ .......

ခ်စ္သူ ရယ္

လြမ္းေနတဲ႔ညေတြမွာ

ၿမင္ေစခ်င္ခဲ႔တာပါ

မင္းထားခဲ႔တဲ႔

အလြမ္းေတြလည္း

ငါရင္နဲ႔ေတာင္ မဆံ႔ေတာ႔ပါဘူး

တေနေန႔ဆိုတဲ႔.......
ေတာင္ပံတစုံရဲ့အားနဲ႕
မင္းအနားငါေရာက္လာခ်င္တယ္
တေျမစီေဝး ျပန္ဆုံမဲ့ရက္ေတြေတြးရင္း
မင္းရင္ေလးေနမလား?
အခ်စ္စစ္ရဲ့လမ္းမေျဖာင့္တန္းသ၍
ခဏေတာ့လြမ္းေနရမွာေပါ့၊
အသိုင္းအဝိုင္းစကား ငါအရမ္းခါးတယ္
မတူညီတဲ့ဘဝ မေပါင္းစပ္ရဘူးတဲ့လား?
မိုက္မဲစြာခ်စ္ခဲ့ ျခင္းကပဲ
အျပစ္တစ္ခုဖန္ဆင္းမိသလို
ငါ့အတြက္မင္းလြမ္းေနသမွ်
ျပန္အစားရေစရမယ္ခ်စ္သူ၊
တစ္ေန႔တစ္ရက္ ေမ႔ရက္မရွိ
မင္းသိေနမလား?

အလိုမတူသူေအာက္္ငါဒူးမေထာက္ျခင္ဘူးေလ
အခ်ိန္ေတြကိုစေတး
ဒို႔ႏွစ္ေယာက္မေဝးေတာ့ပါဘူး
ခဏေလးေဆြးေနေပးပါဦး
ခ်စ္သူရယ္