လွပတဲ႔ အနာဂတ္ကို မၾကိဳခ်င္တဲ႔သူရွိပါမလား

အနာဂတ္ကေရာ လွပဖို႔ဆိုတာ ေသခ်ာပါမလား

တေနေန႔ေတာ႔

အဲဒီတေနေန႔ ဆိုတဲ႔ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔

ဒို႔ခုထိ ရွင္သန္ေနတုန္းပါ .......

ခ်စ္သူ ရယ္

လြမ္းေနတဲ႔ညေတြမွာ

ၿမင္ေစခ်င္ခဲ႔တာပါ

မင္းထားခဲ႔တဲ႔

အလြမ္းေတြလည္း

ငါရင္နဲ႔ေတာင္ မဆံ႔ေတာ႔ပါဘူး

တေနေန႔ဆိုတဲ႔........

0 comments: