ဟားဟား.........

စာခ်ိဳးကတစ္ကယ္ကိုလွ

ရုရွားကိုကိုေတြအတြက္ေတာ႔

ခုလုစရာပ

အထာမက်တာက…….ဒီလို

အေကာင္႔ေတြ ၃ ၄မ်ိဳးနဲ႔

ေဖာက္ခ်က္ကလဲ တတ္ေသး

ေရာက္ရက္ခတ္ေအာင္လဲက်ဴတတ္

တစ္ခ်ိဳ႔တစ္ေလေတြရယ္ေၾကာင္႔

တစ္ေလွလံုးပုပ္ကုန္ေပမယ္႔

ေကာင္းသူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ႔ စာနာ

မယံုရဲ႔တာသူတို႔အျပစ္မဟုတ္

က်ဳပ္တို႔ ေပးဆပ္ေနတဲ႔

အခြန္ထုတ္တစ္ခ်ိဳ႕က

ယမက္တက္ သူတို႔လက္မွာ

ေဘာ္ကာပုလင္းျဖစ္ဖို႕အတြက္

အဆူအေငါက္ကလဲခံရ

တန္းစီျပီးေစာင္႔ ရတလဲ အလုပ္ပ်က္

မ၀င္႔မရဲ႔နဲ႔ မ်က္နွာေလးမဲ႔ေနခဲ႔ရ

ဒီလူေတြအျဖစ္ ဘ၀

မင့္တို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာမိၾကရဲ႔လား ။ ။ ။ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစနဲ႔

ကိုယ္ပိုင္လမ္းကိုခင္နိုင္ရဲ႔လားစစ္ေဆး

အေဟာင္ေကာင္းတဲ႕ေခြးမို႔

လက္သတ္ေမြးထားတာသိ

ျမန္မာဆိုတဲ႔ သတၱိနုဲ႔

ကမၻာကိုရွင္ဖို႔ ၾကိုးစားၾကည့္တာဂုဏ္ယူ

အမ်ိဳးတူကိုမေနွာက္ရွက္နဲ႔

ေဖာက္ဖ်က္တဲ႔မင္႔တို႔ေသြး

တစ္ေန႔မွာေခါင္းငံုေပးရမယ္ဆိုတာသိရဲ႔လား ။ ။ ။

ကိုယ္ပိုင္အ၇ည္အခ်င္းမရွိ

တိုင္းျပည္ကေပးတဲ႔ အသိနဲ႔ မွတင္႔တယ္

ဂုဏ္ျမင္တယ္မထင္ေလနဲ႔

မင္႔တို႔ တစ္နွစ္စာေငြထုတ္က

ငါ႔ တို႔ ေခၽြးနဲစာထဲ႔က ျဖတ္ ထုတ္ ထားတာသိရဲ႔လား ။ ။ ။

ရိုးသားစြားၾကိုးစားေနသူေတြအတြက္

ငါတို႔ ေပးဆပ္ရၾကိဳးလက္ခံတယ္

ကိုယ္လူမ်ိဳးကိုျပန္ နွက္

သခင္မွန္းမသိတဲ႔ သူေတြအတြက္ေတာ႔

တိုင္ျပည္ေျမေလး

ပုတၡ၀တာမိုးေရ

အညစ္ေသြးေတြေဆးေပးလိုက္ပါ ေတာ႔

ကြက္ၾကားရြာသြန္းေပးရမွာမင္႔ သိပါ ေစ….. ။ ။ ။

0 comments: