ဘ၀တစ္ခုရဲ ႔ပန္းတိုင္မွာ

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတို႔ရဲ ႔ ဆံုမွတ္ပါတယ္

အဲဒီဆံုမွတ္ထဲမွာပန္းတိုင္ရွိသလို

ဘ၀ေတြလဲရွိတယ္

သံသရာဆိုတဲ့စက္၀ိုင္းထဲမွာ

လူသားေတြဟာထြက္ေပါက္မရွိသလို

ျငင္းဆန္ခြင့္လဲမရွိဘူးတဲ့

ျဖစ္လာသမွ်ကိုဇါတ္စဥ္ေပၚကလိမ့္မက်ေအာင္

မီးစဥ္ၾကည့္ျပီးကရတဲ့သေဘာရွိတယ္ဆိုရင္

က်၀့္ရယ္ ယမင္းရယ္ေလာကဓံကို

ၾကံ့ၾကံ့ခံလက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း

ဒို႔အမ်ိဳးသားေတြရဲ ႔လိုအပ္ခ်က္ကို

စြမ္းေဆာင္ၾကိဳးစားရင္း

ဒို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ ႔ရင္ထဲကေမတာၱဓါတ္ခံေတြနဲ႔

အျပန္အလွန္နားလည္မႈေပးယူကာ

သာယာဧအးခ်မ္းတဲ့ခ်စ္ကမၻာကိုတည္ေဆာက္ရင္း

ပန္းတိုင္မ်ားစြာကိုေက်ာ္ျဖတ္မယ္

ကံၾကမၼာနဲ႔သံသရာကိုေမ့ထားလိုက္ၾကမယ္

၁ခ်စ္၂ခ်စ္၃၄ခ်စ္နဲ႔ ရာေထာင္၊သိန္း၊သန္း၊

ခ်စ္ပန္းေတြပြင့္လန္းနိုင္ဘို႔

စကၠန္႔နဲ႔အျပိဳင္ခ်စ္ေနမယ္

0 comments: