ငါေ၇ာက္ေနတဲ့ ဒီအ၇ပ္၇ယ္
အကန့္သတ္မဲ့တယ္မဟုတ္
ငါလိုခ်င္ေတာင္းတေနခဲ့တယ္
တ၇ာမ်တတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းေပါ့
ငါခိုေနခဲ့၇တဲ့ ..ဒီေတာ့
ငါကိုင္ေနတဲ့ ဒီေသနတ္
ဒီကာလ အေတြအၾကံဳ
ျဖစ္မ်ိဳးစံု ငါမွတ္တမ္းမ၇ွိခဲ့ေပမယ္
ငါျဖတ္သန္းေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေ၇းဘ၀
ငါသိခဲ့၇ျပီး..........

ငါေ၇ာက္ေနတဲ့ ဒီေတာဒီေတာင္
ဒီလ်ိဳခ်ိုင့္၀ွမ္းမွာ ငါတို့ေဆြမ်ိဳးတိုင္း၇င္သားေတြ
ဟိုတစ္ေယာက ္ဒီတစ္ေယာက္နဲ့
ဟိုတစ္ပြင့္ ဒီတစ္ပြင့္နဲ့ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေၾကြလြင့္ခဲ့ျပီး.......

ဒီေျမေတာ့ေတာင္မွာ႔ ပဲ
ငါတို၇ဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျငမ္းခ်မ္းေ၇း၇ဖို့
တိုက္ပြဲ၀င္ အသက္ေပးစေတခဲ့ၾကေပါ့
ငါတိုလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ၀ိညာဥ္လွလွေလးေတြက
ငါကိုေတာင္းဆိုေနတယ္ သူတိုေတြ လိုခ်င္ခဲ့တာ
တ၇ားမွ်တတဲ့ လြတ္လပ္မူ့တဲ့.......

ကဲ့....ငါတိုေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ......?
တိုင္း၇င္းသာတို့...စဥ္းစာၾကည့္ပါ..
ငါတို့ေတာင္းဆိုေနတာ လြတ္လပ္မူ့
တ၇ားမ်ွတျပီး ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေ၇စီး.....

ငါတို႔လိုခ်င္တာ ၇မယ္ထင္ေနတဲ့
ဒီအ၇ပ္မွာ လွည့္စားမူ့မာယာေတြၾကီးစိုးေနေတာ့
ငါတိုကိုင္ေနတဲ့ ဒီေသနတ္
ငါတို့ခိုေနတဲ့ ဒီေတာ့
ငါတိုဆင္နြဲေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေ၇းတိုက္ပြဲဟား
အဓိပါယ္ ၇ွိေနမွာပါ..........

ရိုးရွင္းတဲ့ ငါတို၇ဲ့ ဘ၀ေတြက
မာယာလက္ကြက္နဲ့ မ်က္လွည္ျပ
အုပ္ခ်ုပ္ေနတဲ့ မင္းတို့၇ဲ့ လက္ေအာက္မွာ
အံ၀င္ခြင္က်ဖို့ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး
ငါတို့ ပစ္လိုက္တဲ့
က်ည္သံေတြတိုင္းမွာ တ၇ားမ်ွတတဲ့
လြတ္လပ္မူ့ ျငိမ္ခ်မ္းမူေတြကိုပဲ ေတာင္းဆိုေနတယ္

0 comments: